Witajcie po wakacjach

Uczniowie

Witajcie po wakacjach

Blisko 300 tysięcy uczniów kujawsko-pomorskich szkół powraca dziś (2 września) do szkolnych ław. Oferta edukacyjna samorządu województwa na rok szkolny 2019/2020 to między innymi stypendia dla 2 tysięcy zdolnych (dziś ruszają nabory).

– Na ten nowy rok szkolny pragnę złożyć uczniom, nauczycielom i wszystkim szkolnym społecznościom najserdeczniejsze życzenia: sukcesów w nauce i pracy, energii do podejmowania kolejnych wyzwań, wytrwałości w realizacji postawionych sobie celów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy i jej przekazywania. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Stąd nasza oferta programów stypendialnych i edukacyjnych, które realizujemy w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

List marszałka Piotra Całbeckiego do nauczycieli i szkół na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył dziś (2 września) w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim (powiat włocławski). To w tej placówce w maju miały miejsce wydarzenia, które wstrząsnęły Polską, kiedy to osiemnastoletni napastnik wszedł na teren szkoły i postrzelił dwie osoby. Do tragedii nie doszło dzięki bohaterskiej postawie woźnego Krzysztofa Gorzyckiego, uhonorowanego później marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (więcej). Gospodarz województwa wręczył Krzysztofowi Gorzyckiemu i uczniowi, który podczas napaści wykazał się odwagą, nagrody rzeczowe oraz pomoce dydaktyczne dla szkoły (więcej).

 

Nasi uczniowie, nasze szkoły

W Kujawsko-Pomorskiem mamy 559 przedszkoli i 94 punkty przedszkolne, 747 szkół podstawowych, 260 liceów ogólnokształcących, 152 techników, 254 szkoły policealne i 147 szkół branżowych pierwszego stopnia. Od września naukę rozpocznie ponad 290 tysięcy uczniów.

Infografika Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy podsumowująca rok szkolny 2018/2019

 

Stypendia dla zdolnych

Z początkiem roku szkolnego ruszają nabory wniosków o wsparcie w trzech marszałkowskich projektach stypendialnych – dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. Ze wsparcia skorzysta 2 tysiące uczniów, a najlepsi otrzymają nawet 500 złotych miesięcznie. Nabory trwają od 1 do 30 września. Więcej.

 

Nasze projekty edukacyjne

W tym roku rusza nowy program edukacyjny „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Blisko 1,5 tysiąca zdolnych uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci kujawsko-pomorskich astrobaz na dodatkowych zajęciach uczyć się będzie astrografii, programowania, wykorzystywania metod matematycznych w informatyce i astronomii, a także uczestniczyć w zajęciach kół astronomiczno-geograficznych. Szkoły otrzymają niezbędne pomoce dydaktyczne, a nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń i wsparcia w podjęciu studiów podyplomowych.

Kontynuujemy także realizację projektu „Region Nauk Ścisłych”. W dodatkowych zajęciach w ramach kół programistów, naukowo-technicznych i matematycznych, warsztatach i obozach naukowych oraz kursach języka angielskiego weźmie udział 1,2 tysiąca uczniów z 12 szkół. Lekcje odbywać się będą w laboratoriach specjalistycznych oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. Latem w 2020 roku młodzież szkolna przejdzie także kursy języka angielskiego. Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych ze szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia z zagadnień dotyczących pomocy w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych oraz z kompetencji cyfrowych (dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kół programistów). Więcej

 

Nowoczesne kształcenie zawodowe

Dużą wagę przykładamy do rozwoju szkolnictwa zawodowego. W 2019 roku zakończyliśmy projekt Szkoła Zawodowców dla uczniów techników w całym regionie. Uczestniczyli oni w zajęciach w pracowniach uniwersyteckich, specjalistycznych kursach zawodowych i płatnych stażach u pracodawców. Nauczyciele placówek zyskali szansą na podniesienie kompetencji zawodowych na kursach i studiach podyplomowych. Do każdej ze szkół biorących udział w projekcie trafił sprzęt dydaktyczny na potrzeby pracowni zawodowych i językowych, a także zestawy komputerowe, projektory i drukarki (więcej o projekcie).

Dzięki projektom realizowanym przy udziale środków z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 2 tysiące uczniów szkół zawodowych do 2021 roku korzystać będzie ze stypendiów stażowych w ramach wakacyjnych praktyk organizowanych we współpracy z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami. Za zrealizowanie 150 godzin praktyk stażyści otrzymają stypendium w wysokości 1500 zł (więcej). Na organizację wysokiej jakości praktyk i staży zawodowych, a także na projekty związane z rozwojem kształcenia zawodowego, przeznaczymy 25 milionów złotych. Szkoły i uczelnie zainteresowane wsparciem mogą liczyć na dofinansowanie w ramach nowego konkursu. Nabór wniosków rusza 30 września (więcej).

 

Pływanie, koszykówka i szkółki kolarskie

Ofertę edukacyjną uzupełniają współorganizowane przez Urząd Marszałkowski partnerskie programy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych lekcjach pływania w ramach programu Umiem Pływać – w 2018 roku skorzystało z niego 8,3 tysiąca dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Programy sportowe skierowane do młodych to także Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie (zajęcia ruszają od września) oraz program rozwoju i upowszechniania koszykówki.

 

RPO dla edukacji

Rozwój edukacji w regionie wspierają też fundusze, którymi Urząd Marszałkowski dysponuje w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki trafiają na projekty inwestycyjne: termomodernizację szkolnych gmachów, rozbudowę i wyposażenie pracowni nauki zawodu oraz budowę przedszkoli. Wspieramy też realizację tzw. miękkich projektów edukacyjnych, polegających między innymi na organizacji dodatkowych zajęć językowych, staży i praktyk u pracodawców oraz kursów dokształcających dla nauczycieli. Takie wsparcie mogą uzyskać między innymi szkoły ogólnokształcące, które zorganizują dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych, informatyki, bądź chcą doposażyć pracownie w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Nabór wniosków rusza 30 września (więcej). Dotacje z RPO kierujemy również na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków. Więcej o budowie przedszkoli i tworzeniu nowych miejsc dla przedszkolaków.

 

Region innowacyjnej edukacji

W zarażaniu pasją do nauki pomagają nam najnowsze technologie. W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, uruchomiliśmy też portal Edupolis.pl z interaktywnymi materiałami do nauczania w szkołach podstawowych. Uczniom służy też 14 kujawsko-pomorskich obserwatoriów astronomicznych Astrobaza Kopernik.

 

Nasze jednostki edukacyjne i centra edukacji nauczycieli

Pedagodzy i nauczyciele mogą uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie, a także rozwijać swoje kompetencje zawodowe trzech w centrach edukacji nauczycieli. Działają one w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Zapraszamy także do korzystania z bogatej oferty marszałkowskich placówek edukacyjnych. Wśród nich są szkoły medyczno-społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku. Część z tych instytucji czekają duże inwestycje. Zakończył się remont pracowni w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Placówka otrzymała też nowe pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne narzędzia tyflodydaktyczne i sprzęt komputerowy (więcej). Ruszyła rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu, w którym powstaną nowe przedszkole, kompleks warsztatów, basen rehabilitacyjny i boisko wielofunkcyjne. Odnowiony zostanie także internat (więcej). Do modernizacji przygotowuje się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Maczka w Bydgoszczy, w którym powstaną między innymi pracowanie do nauki w nowych specjalnościach: technik dentystyczny (po raz pierwszy w Polsce w tego rodzaju placówce), technik usług kosmetycznych i ogrodnik. Inwestycje planowane są także w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Więcej o marszałkowskich inwestycjach edukacyjnych.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Jacek Smarz

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,736