Wiosenna oferta szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

KPCEN w Bydgoszczy

18 marzec Wiosenna oferta szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

KPCEN Bydgoszcz

Sytuacja pandemiczna w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz więcej regionów powraca do obostrzeń sanitarnych. W tych województwach do nauki zdalnej powracają także klasy I-III. Wsparcia potrzebują w coraz większym stopniu uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli na bieżąco czuwa nad zaspokojeniem tych potrzeb. Szczególną troską są otaczani zarządzający oświatą. Organizowane są konsultacje online, spotkania online sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów, webinaria, kursy w formie zdalnej.

Wynikiem zdiagnozowania potrzeb wśród zarządzających oświatą są spotkania:

  • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dyrektora
  • Arkusz organizacyjny szkoły i placówki 2021/22 w praktyce dyrektora
  • Ocena pracy dyrektora oraz nowe zasady powierzenia stanowiska
  • Świętowanie rocznic państwowych. Jak to się robi w dobie pandemii?
  • Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli
  • Standardy kompetencji zawodowych nauczycieli

Szczegóły dotyczące terminów szkoleń znajdują się na stronie cen.bydgoszcz.pl

Oprac. G. Nazaruk

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,827,928