Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły”

04 czerwiec Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły”

Fundacja APIKULTURA z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA zrealizowały projekt, będący odpowiedzią na współczesny trend innowacyjnego i zdalnego kształcenia. Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa.

Video ma umożliwić dzieciom skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy na temat otaczającego świata. Główną zaletą prezentowanych odcinków jest ich dostępność dla niemal każdego odbiorcy; z dużym uwzględnieniem szkół oraz instytucji edukacyjnych różnego typu. Zadaniem niniejszego cyklu video jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania, troskę o ekosystem, w którym funkcjonujemy, rolę zapylaczy w przyrodzie oraz aktywne dobre praktyki służące ekologii.

Realizacja wpisuje się tematycznie w program edukacyjny klas 1-3 szkół podstawowych. Seria video „Kala i Pszczoły” dedykowana jest najmłodszym, jednak wszyscy dorośli i seniorzy odnajdą w niej wiele ciekawych i pożytecznych odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Szczegółowe informacje oraz odcinki video TUTAJ

Fot. www.apikultura.pl

 

4 czerwca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,827,786