Wiceminister nauki: studenci wszystkich lat w wyjątkowych przypadkach mogą odbywać zajęcia stacjonarne

Wiceminister nauki: studenci wszystkich lat w wyjątkowych przypadkach mogą odbywać zajęcia stacjonarne

Jeśli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, to możliwe jest prowadzenie ich w siedzibach uczelni lub ich filiach niezależnie od roku, na którym student odbywa kształcenie. Podobnie jest w przypadku doktorantów – pisze wiceminister nauki Anna Budzanowska w liście do rektorów.

W środę na stronie resortu nauki pojawił się list wiceminister Anny Budzanowskiej skierowany do rektorów, dotyczący stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. To odpowiedź Budzanowskiej na zapytania ze strony uczelni dotyczące regulacji zawartych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. Rozporządzenie to przewiduje, że do 30 września br. zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

Budzanowska wskazuje jednak w swoim liście, że ustanowiono wyjątki od zasady kształcenia na odległość w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.

I tak – jak wskazuje Budzanowska – możliwe jest prowadzenie zajęć na studiach w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, niezależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie. Rozwiązanie to dotyczy również zajęć na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, kliniczne, ale także w formie praktyk zawodowych studentów).

W tradycyjny sposób, w siedzibie uczelni lub jej filii albo w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów mogą odbywać się również zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny.

Trzecim wyjątkiem wskazanym przez wiceminister są zajęcia dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. One również mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii.

“Decyzję w sprawie prowadzenia zajęć w siedzibie danego podmiotu, tj. uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, podejmuje odpowiednio rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów. Podejmując taką decyzję, rektor lub kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, musi również określić warunki realizacji tych zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział. Pragnę podkreślić, że stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” – zaznacza wiceminister.

PAP – Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie