We współpracy z FINA

15 Sty We współpracy z FINA

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych. Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie wyrabiają i doskonalą techniki i zasady tworzenia przekazu językowego, wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Do drugiego etapu okręgowego we Włocławku zakwalifikowali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych:
Kacper Andrzejewski III TOR
Weronika Wiśniewska IIITOR
Paulina Kostańska II ATOR
Katarzyna Lisowska IV TMR
Bartosz Jaworski IV TMR
Dagmara Winiarska I TOR

II etap Olimpiady składał się z dwóch części. Część pierwsza polegała na przygotowaniu przez uczestników autorskiej pracy zrealizowanej w formule fotokastu. Część druga odbyła się 8 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Podobnie jak w pierwszym etapie, rozgrywała się na platformie internetowej i trwała dwie godziny. Poza pytaniami zamkniętymi były także pytania otwarte – analiza plakatu i sceny filmowej. Przedstawicielem Komitetu Głównego była Dorota Łańcucka z KPCEN Włocławek.

Do etapu okręgowego oprócz uczniów ZST zakwalifikowały się trzy uczennice z V LO w Toruniu. Wyniki II etapu zostaną opublikowane 1 lutego 2019 r.

Opiekę nad uczniami ZST we Włocławku sprawuje Monika Rębiałkowska. W komisji konkursowej II etapu zasiadały: Dorota Łańcucka – przewodnicząca, Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i Iwona Dominiak.

 

olimpiada wiedzy o filmie i komunikacji spolecznej

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,326,772