We Włocławku ruszył konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

We Włocławku ruszył konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Prezydent Miasta Włocławek już po raz IX zaprasza uczniów szkół podstawowych (również ostatnich klas gimnazjalnych) i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.

Adresatami konkursu są również młodzi ludzie działający w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej.

Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań prospołecznych na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Młodzi wolontariusze stanowią dobry przykład dla innych poświęcając swój wolny czas na bezinteresowną pomoc ludziom.

Do 15 lutego chętni do udziału w Lokalnym Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – Włocławek mogą składać aplikacje.

Informację o konkursie publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W marcu odbędą się eliminacje lokalne. Szczegółowe materiały na ten temat: cop.wloclawek.pl.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie