We Włocławku rusza “Projekt 5 Z”

We Włocławku rusza “Projekt 5 Z”

MOPR Włocławek

Gmina Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpoczyna realizację projektu pn. „Projekt 5 Z” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.07.2022 r.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej 140 mieszkańców Włocławka, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem  społecznym, niwelowanie deficytów rozwojowych i  braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 5 świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta:

  • Świetlica „Zachęta”, ul. Wieniecka 42, 87-800 Włocławek,
  • Świetlica „Zacisze”, ul. Zakręt 8, 87-800 Włocławek,
  • Świetlica „Zapiecek”, ul. 3 Maja 6, 87-800 Włocławek,
  • Świetlica „Zefir”, ul. Kaliska 7, 87-800 Włocławek,
  • Świetlica „Zorza”, ul. Żytnia 58, 87-800 Włocławek.

Pełna informacja o projekcie: bip.mopr.wloclawek.pl

 

Źródło: bip.mopr.wloclawek.pl

26 stycznia 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,896