We Włocławku czują chemię do Europy!

We Włocławku czują chemię do Europy!

Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku bierze udział w projekcie „Czujemy chemię do Europy”, który finansowany jest ze środków programu Erasmus Plus przeznaczonych na rozwój kształcenia zawodowego.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczą w międzynarodowych mobilnościach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne. Uczniowie klas techniczno-chemicznych zrealizują u zagranicznych pracodawców praktyki zawodowe, a nauczyciele poszerzą wiedzę i umiejętności w ramach obserwacji uczestniczących i wymianie doświadczeń z zagranicznymi pedagogami.

Organizacjami partnerskimi projektu są AVO w Schkopau (Niemcy) oraz Escuela de Idiomas Carlos V w Madrycie (Hiszpania).  Liderem konsorcjum projektowego jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Pełna informacja na ten temat: www.zsch.wek.pl.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,209