Warte zachowania…

Warte zachowania…

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakończyło prace konserwatorskie nad 16 zabytkowymi maszynami. Są to narzędzia do uprawy ziemi — radło, 4 pługi, 3 siewniki, wał, kosiarka, a także sprzęt do obróbki zboża — młocarnia prostówka, młynek do czyszczenia ziarna, wialnia, 2 sieczkarnie oraz śrutownik.

Znaczną część z nich, bo jedenaście obiektów, można zobaczyć w Muzeum Etnograficznym we Włocławku na wystawie czasowej pt. „Radła do radlenia, siewniki do siania, młynki do czyszczenia warte zachowania. Konserwacja zabytkowych narzędzi i maszyn rolniczych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.

Wystawa będzie czynna w okresie 15.10–14.11.2021 r.

Dla zainteresowanych, już wkrótce na stronie muzeum zostanie udostępniony spacer wirtualny po wystawie czasowej oraz film przybliżający proces renowacji narzędzi.

By obejrzeć FILM klinij TUTAJ.

Ponadto 14.11.2021 r. w ramach cyklu „Niedziela z kustoszem” Muzeum zaprasza na spotkanie, na którym omówiony zostanie proces konserwacji narzędzi i maszyn rolniczych, a także ich rola w kulturze chłopskiej i ziemiańskiej.

Wszystkie obiekty docelowo znajdą swoje miejsce w skansenie, na nowej wystawie stałej w spichlerzu podworskim, w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, w 2022 r.

 

 

 

Zadanie pn. „Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Źródło: muzeum.wloclawek.pl

Fot. muzeum.wloclawek.pl

15 października 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,947,399