„Wakacje z Fundacją” trwają

„Wakacje z Fundacją” trwają

Po raz szósty Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przekazała włocławskim organizacjom środki na realizację wakacyjnych inicjatyw związanych z organizacją bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji ponad 1100 uczniów z Włocławka oraz gmin: Lubanie, Fabianki i Brześć Kujawski (teren działania Fundacji) spędzi bezpiecznie i aktywnie wakacje w mieście.

W tym roku w konkursie grantowym najwyżej zostały ocenione projekty, które oprócz widocznych walorów edukacyjnych wyróżniały się dostosowaniem do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 18 organizacji, realizujących projekty w ramach programu „Wakacje z Fundacją”, stworzy uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, rozwoju, poszerzenia zainteresowań, zwiększenia wrażliwości na potrzeby innych, a także pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności praktycznych. A to wszystko w bezpiecznych warunkach i z zachowaniem najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu wakacyjnego, kilka projektów dotyczy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie i ekonomicznie, m.in. uczęszczających do świetlic środowiskowych czy przebywających w domach dziecka. Bowiem one szczególnie dotkliwie odczuły ograniczenia wynikające z kwarantanny.

Na realizację wakacyjnych inicjatyw Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczyła w tym roku 250 tys. złotych. Z otrzymanych środków beneficjenci zorganizują różne formy wypoczynku m.in. półkolonie, zajęcia sportowe oraz różnego rodzaju warsztaty.

Niektóre projekty ruszyły już z początkiem lipca np. Włocławski Klub Karate Kyokushin właśnie rozpoczyna II turnus sportowych półkolonii. W programie projektu pt. „Bez Fundacji nie ma wakacji” znalazły się zajęcia sportowe, wycieczki piesze po parku i bulwarach, rejsy katamaranem po Zalewie Włocławskim, zajęcia plenerowe, prelekcje z zasad bezpieczeństwa powszechnego, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach oraz inne atrakcje.

„Aktywne wakacje z PP 36” realizuje Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi, które swoje działania skierowało do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z orzeczeniem o specjalnym toku nauczania. Projekt zakłada organizację zajęć z jogi, tańca współczesnego, karate i karate połączonego z capoeira, wycieczkę do stadniny koni w Michelinie, a także lekcję muzealną, zajęcia plastyczne – decoupage i malowanie na szkle.

Na początku bieżącego tygodnia rozpoczął się również pierwszy z czterech turnusów „Wakacji z pasją”. Projekt realizuje Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA, który przygotował uczestnikom cały wachlarz zajęć od lekkoatletycznych, sprawnościowych i korygujących postawę, po taneczne. Ponadto w planie znalazły się warsztaty żywieniowe, spotkania z gwiazdami sportu, pogadanki ze specjalistami oraz różnego rodzaju gry i zabawy.

Źródło: www.anwildlawloclawka.pl

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie