Wakacje z Fundacją Anwil – zgłoszenia do 12 kwietnia

Wakacje z Fundacją Anwil – zgłoszenia do 12 kwietnia

Rusza szósta już edycja programu “Wakacje z Fundacją”, którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w organizacji atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Na ten cel Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczy w tym roku 250 tys. złotych. Organizacje spełniające kryteria konkursu mają szanse otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 tys. złotych. Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia.

O granty ubiegać się mogą działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich. Szczegółowe kryteria, które powinien spełnić wnioskodawca zawarte zostały w zamieszczonym poniżej regulaminie.

W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwoju, służące rozszerzaniu indywidualnych zainteresowań, zwiększające wrażliwość na potrzeby innych oraz pogłębiające wiedzę i rozwijające talenty uczestników.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_programu_Wakacje_z_Fundacją

Wniosek_grantowy_Wakacje_z_Fundacją

Sprawozdanie_końcowe_Wakacje_z_Fundacją

 

Źródło: anwildlawloclawka.pl

18 marca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,584