Wakacje na łonie natury

Łosie

Wakacje na łonie natury

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno–gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, położoną w województwie kujawsko-pomorskim oraz w mniejszej części w województwie mazowieckim. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się: powiat brodnicki, powiat golubsko-dobrzyński, powiat lipnowski, powiat rypiński, a w województwie mazowieckim – powiat sierpecki.

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna, która zajmuje 80,36% powierzchni leśnej. Największy kompleks główny nadleśnictwa, położony jest w obrębie Skępego, gdzie urokliwe miejsca z kompleksem jezior, dolina rzeki Mień i ciekawa historia zachęcają do wypoczynku.

Atrakcją turystyczną i edukacyjną zarazem, są ścieżki przyrodniczo-leśne GŁĘBOCZEK i STARY ZAGAJ. Trasy biegną wśród wzgórz sosnowych malowniczo położonych nad Jeziorem Skępskim Wielkim. Na pierwszej z nich znajduje się 16 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Poruszają one przede wszystkim tematykę przyrodniczą, wyjaśniając podstawowe pojęcia dotyczące ekosystemu leśnego oraz zasad jego funkcjonowania. Tablice dotyczące gospodarki leśnej i działalności leśników skupiają się na zagadnieniach ochrony lasu, zarówno przed czynnikami przyrodniczymi jak i zagrożeniami ze strony człowieka. Niewątpliwym atutem ścieżki jest punkt widokowy na jezioro i panoramę Skępego z górującymi wieżami Klasztoru oo. Bernardynów. Okoliczne tereny sprzyjają aktywnym formom spędzania czasu, takim jak bieganie, geocaching, jazda konna czy Nordic Walking. Turyści mogą zatrzymać się w którymś ze skępskich hoteli lub pensjonacie agroturystycznym „Maciejówka”, serwującym regionalne i naturalne produkty.

Pracownicy nadleśnictwa dużo czasu poświęcają na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, która jest ważnym elementem rozwoju i kształtuje całościowy obraz ich relacji z otaczającą przyrodą. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych służą sale edukacyjne “Głęboczek” z infrastrukturą turystyczną (wiaty, miejsce biwakowe) oraz Izba edukacyjno-historyczna “Tartak parowy w Skrwilnie”.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skrwilno znajduje się 5 Obszarów Chronionego Krajobrazu, 4 Obszary Natura 2000 i 6 sześć zatwierdzonych rezerwatów przyrody:

  • „Mszar Płociczno”- obszar florystyczny z torfowiskami,
  • „Torfowisko Mieleńskie”- rezerwat torfowiskowy,
  • „Stary Zagaj”- rezerwat z plantacją modrzewi,
  • „Okalewo”- rezerwat leśny,
  • „Rzeka Drwęca” -rezerwat faunistyczny (ichtiologiczny),
  • „Przełom Mieni”- rezerwat krajobrazowy doliny.

 

W samym Skępem znajduje się kilkuhektarowy las, będący pozostałością dawnej Puszczy Mazowieckiej, zwany Borkiem. W przeszłości był własnością klasztoru bernardynów, aż do 1864 roku. Obecnie pełni rolę parku, nad którym opiekę sprawuje nadleśnictwo. Z czasem zbudowano tu kapliczkę, a okoliczni ziemianie wybrali ten teren na miejsce wiecznego spoczynku. W XIX wieku (około 1805 roku) wzniesiono w Borku budowlę na wzór warszawskich Powązek – tzw. katakumby, w których spoczęły szczątki wielu znakomitych obywateli ziemi dobrzyńskiej. W czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali krypty, a zwłoki kazali przenieść na miejscowy cmentarz. Borek stanowi formę pośrednią pomiędzy drzewostanem naturalnym a założeniem parkowym. Jego skład gatunkowy jest bardzo urozmaicony. Rosną tu buki, dęby, jarząby pospolite, kasztanowce, jawory, lipy i modrzewie. Na uwagę zasługują gatunki egzotyczne, jak np. cyprysik groszkowy, leszczyna turecka, jałowiec chiński czy daglezja. W katakumbach w 1881 roku pochowany został Gustaw Zieliński, poeta i dziedzic majątku Wioska. Pałac Zielińskiego otoczony rozległym parkiem i wodami Jeziora Wielkiego, stwarzał doskonałe warunki do twórczej pracy. Aleja dojazdowa prowadząca od traktu głównego do dworu wysadzona była kasztanowcami. Pozostałe aleje obsadzono ozdobnymi krzewami, kwiatami i okazałymi drzewami. Do dzisiaj zachował się jeden z sześciu potężnych cisów. Poeta natchnienia szukał w pięknie przyrody, a jedną z parkowych lip uwiecznił w wierszu “Do lipy”.

Opracowała:
Dorota Łańcucka, nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku

Źródła:
http://www.skrwilno.torun.lasy.gov.pl/
https://www.skepe.pl/

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666111