W stronę potrzeb nowoczesnej szkoły – konferencja „Wielokulturowość w edukacji”

Wielokulturowość w edukacji

28 Paź W stronę potrzeb nowoczesnej szkoły – konferencja „Wielokulturowość w edukacji”

Konferencja „Wielokulturowość w edukacji”, zorganizowana 24 października 2019 roku przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, okazała się sukcesem frekwencyjnym i cennym doświadczeniem merytorycznym. Dyrektor Grażyna Troszyńska powitała znakomite grono nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, wychowawców, bibliotekarzy, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych, muzeów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych (w tym przedstawicieli Unii Europejskich Federalistów z Łodzi) oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie swoim patronatem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Konferencja odbyła się z udziałem: Jolanty Michalskiej – Starszego Wizytatora Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku, Domiceli Kopaczewskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Krzysztofa Baranowskiego – Starosty Lipnowskiego, Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Mariusza Lorenca – Wójta Gminy Chrostkowo, Jolanty Zielińskiej – Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna, Radnych Miasta Włocławek, powiatu lipnowskiego i aleksandrowskiego.

Wielokulturowość w edukacjiWe wstępie prowadząca konferencję Dorota Łańcucka podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie kompetencji międzykulturowych, a więc takich kompetencji kluczowych, jak kompetencje obywatelskie, społeczne i osobiste. We współczesnym świecie porozumienie i dialog, znajomość innych kodów kulturowych czy światopoglądów, wymiana doświadczeń i czerpanie z różnorodności, ułatwiają funkcjonowanie w wielokulturowych środowiskach, m.in. na globalnym rynku pracy. W świecie pełnym nowych wyzwań, kształtowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania postaw pozwoli efektywniej współdziałać z innymi w tak ważnych dzisiaj kwestiach, jak np. zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie nietolerancji, nienawiści czy społecznemu wykluczeniu.

Wielokulturowość w edukacjiWszyscy prelegenci podzielili się wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentowali konkretne narzędzia przydatne m.in. w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas interesującego wykładu Tomasz Wąsik, Kierownik Działu Historycznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, wspierając się starymi zdjęciami przedstawił wielokulturowość Włocławka na przestrzeni wieków. Następnie Dominika Cieślikowska, psycholog międzykulturowy, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, autorka wielu publikacji, w dynamicznym i inspirującym wystąpieniu udowodniła, że kompetencje międzykulturowe sprzyjają rozwijaniu kreatywności, pomagają tworzyć nową jakość w relacjach, prowadzą do zbliżenia, kształtują odwagę i gotowość do wychodzenia poza to, co znane, a tym samym ułatwiają podejmowanie trudnych decyzji. Z kolei Julia Godorowska, reprezentująca Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, przybliżyła projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”. Inicjatywa ta pokazuje, jak rozmawiać w szkolnych klubach dobrej rozmowy o migracjach ludności, jak rozmawiać o wielokulturowości z uczniami oraz dlaczego warto, a nawet trzeba o tych problemach dyskutować w obliczu zmian, które sprawiają, że szkoły zmieniają się w placówki wielokulturowe. Czwarta prezentacja przygotowana przez Annę Szajerską, anglistkę w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, trenerkę, autorkę programów szkoleń i współautorkę materiałów szkoleniowych ORE, dotyczyła rozwoju kompetencji w środowisku wielokulturowym na przykładzie Erasmusa „All together learning at school”. W ramach trzyletniej współpracy szkoły partnerskie biorące udział w projekcie w różnych częściach Europy pracowały za pomocą różnorodnych innowacyjnych aktywności, takich jak: mindfulness (trening uważności), gymkhana (gra miejska), projekty międzyprzedmiotowe, metoda VOCES8 (łączenie muzyki z nauką liczenia, czytania, pisania oraz języków obcych), flashmob (przygotowanie układu choreograficznego z elementami narodowymi przy wtórze piosenki nowoczesnej). W ostatnim wystąpieniu zatytułowanym Wielokulturowość w systemie edukacji hiszpańskiej na przykładzie Andaluzji Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska podzieliła się refleksjami z wizyty studyjnej. Podczas wizyty pracownicy placówki odwiedzili dwie szkoły podstawowe, uniwersytet w Sewilli oraz Fundację Malaga Acoge – organizację pozarządową wspierającą imigrantów w Maladze. Przyjemnością było zapoznanie się z zasadami panującymi w szkole podstawowej i przedszkolu San Jose Obero w Sewilli. Podczas zwiedzania na każdym kroku uwidaczniały się kompetencje niezbędne w pracy w wielokulturowej placówce: poszanowanie różnorodności, otwartość, komunikacja i elastyczność. Uatrakcyjnieniem wystąpienia Dyrektor Grażyny Troszyńskiej było przybliżenie idei międzynarodowego projektu „Jak brzmi twoja szkoła”, w wyniku którego powstał utwór muzyczny będący mieszanką dźwięków z różnych kultur.

Po przerwie kawowej i poczęstunku w ramach ostatniego punktu programu odbyły się dwa warsztaty. Zajęcia pod hasłem: „Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków” prowadziła Monika Koszyńska, Kierowniczka Sekcji Programów dla Nauczycieli z Działu Edukacji w Muzeum Historii Żydow Polskich POLIN w Warszawie. Druga grupa warsztatowa zrealizowała temat „Czego oczy nie widzą, czyli ekspresowy kurs kompetencji międzykulturowych” pod kierunkiem pomysłodawczyni, Dominiki Cieślikowskiej.

Organizatorów konferencji, prelegentów i zaproszonych gości z różnych środowisk połączyła piękna myśl sformułowana przez przedstawiciela Fundacji Malaga Acoge: „Mamy jeden świat, który należy do nas wszystkich”.

Gospodarzem spotkania był Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku. Tematy zaprezentowane przez doświadczonych prelegentów wpisały się w jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny – Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, priorytet Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty – Kształtowanie odpowiedzialności i postaw obywatelskich uczniów poprzez działania wynikające z inicjatyw uczniowskich, a także w jeden z ośmiu rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy obszarów w pracy placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli – Kształtowanie postawy poszanowania godności drugiego człowieka jako podstawy budowania właściwych relacji i klimatu szkoły, m.in. z wykorzystaniem umiejętności komunikacji.

Opr. Dorota Łańcucka i Monika Głowacka, KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

2,623,378