W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe

W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe

„W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe” – Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House organizuje bezpłatne lekcje języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Zapisy pod linkiem http://www.projektmowiszmasz.pl

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych. Osoby powyżej 65 roku życia dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

Grupy docelowe:

  • osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzin szkolenia językowego (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych). O poziomie, na który zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny. Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu. Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów edukacyjnych w naszym regionie!

Biuro Projektu:
PARTNER: Training House, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 507 927 366, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl
LIDER: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, tel. 571 293 082, e-mail: a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6665402