W „Chemiku” i „Samochodówce” powstaną nowe pracownie zawodowe

W „Chemiku” i „Samochodówce” powstaną nowe pracownie zawodowe

Urząd Miasta Włocławek logo

4 października 2021 r. nastąpiło przekazanie placu budowy w Zespole Szkół Samochodowych i w Zespole Szkół Chemicznych. W tych szkołach, w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”, zostaną wyremontowane pomieszczenia, w których powstaną pracownie zawodowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół Samochodowych remont obejmie trzynaście sal dydaktycznych. Powstanie między innymi nowa instalacja elektryczna i instalacja sieci internetowej, pojawi się oświetlenie LED, zostanie zmodernizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Remont w „Samochodówce” będzie kosztował 246.878,90 zł.

W Zespole Szkół Chemicznych będą wyremontowane dwie pracownie, w tym wykonana zostanie instalacja elektryczna i wymienione wejście z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Prace w „Chemiku” – to kwota 71.371,82 zł.

Zorganizowanie nowych pracowni zawodowych jest w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, OŚ Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Roboty w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Chemicznych zrealizuje, wyłoniona przez miasto w przetargu, Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski.

 

Źródło: wloclawek.pl

6 października 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,852,320