VIII edycja konkursu „Od ignoranta do eleganta”

VIII edycja konkursu „Od ignoranta do eleganta”

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu upowszechniającego zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Konkurs ma na celu:

  • wyłonienie uczniów, którzy najlepiej opanowali zasady savoir-vivre’u;
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania nowych technologii do promowania kultury osobistej;
  • promowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania obowiązujących w Polsce, Europie i krajach pozaeuropejskich;
  • kształtowanie kultury osobistej i kultury języka;
  • kształtowanie szacunku wobec innych ludzi;
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupach.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie trzyosobowe zespoły.

Etap I – nadsyłanie filmów i wymaganych dokumentów – do 8 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Etap II – finał – 10 czerwca 2020 r.

 

Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,274