VIII edycja konkursu nie tylko dla miłośników fizyki

24 Sty VIII edycja konkursu nie tylko dla miłośników fizyki

Uniwersytet Jagielloński

Uczestnicy, pracując w grupach, mają za zadanie zbudować urządzenie, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystywać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

Prace oceniane będą w kategoriach: ilość zastosowanych zjawisk fizycznych, skuteczność urządzenia oraz kreatywność i estetyka jego wykonania.

Eksperyment Łańcuchowy jest konkursem nie tylko dla osób interesujących się fizyką. Od uczestników nie jest wymagana konkretna wiedza, lecz kreatywność, umiejętność majsterkowania i chęć nauki poprzez zabawę. Urządzenia do łańcucha nie da się zbudować w oparciu o wzory – trzeba sprawdzić, jak teoria działa w praktyce. Napotykane trudności tylko nam pomagają w konstruowaniu ciekawszych urządzeń.

W konkursie mogą uczestniczyć drużyny składające się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna (osoby pełnoletniej):
a) dzieci uczęszczające do przedszkoli,
b) uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
c) uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,
d) uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII,
e) uczniowie szkół ponadpodstawowych,
f) studenci,
g) członkowie maksymalnie dwóch rodzin.

Strona internetowa konkursu

 Liczba odwiedzin:

2,642,064