VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najlepszy film edukacyjny, związany z tematyką ochrony klimatu. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 8.04.2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie 22 kwietnia 2022 r.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Młodzi ludzie, stając u progu dorosłości, poza kompleksową wiedzą na temat zachodzących zmian klimatu, ich powodów i konsekwencji, powinni także poznać możliwości przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w tym roli i form indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest również zwrócenie uwagi uczniów na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Zasady konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu edukacyjnego materiału filmowego, w którym pojawi się odpowiedź przynajmniej na jedno z dwóch pytań:

  1. W jaki sposób na co dzień możemy dbać o klimat?
  2. W jaki sposób edukować najbliższych o konieczności dbania o klimat?

 

Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie grupy uczniów, pochodzące z jednej klasy lub uczęszczające na spotkania kół zainteresowań w danej szkole. W obu przypadkach grupa nie powinna być mniejsza niż 5 osób. Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Ten sam uczeń, nauczyciel prowadzący albo nauczyciel-opiekun kółka nie może wchodzić w skład autorów więcej niż jednej pracy.

Więcej informacji TUTAJ

Fot. www.gov.pl

28 marca 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,682,947