“Uważność w szkole – moje ciało, moje emocje” – trening dla dzieci

“Uważność w szkole – moje ciało, moje emocje” – trening dla dzieci

W ostatnim czasie sporo mówi się o przeciążeniu emocjonalnym dzieci i młodzieży, o problemach dotyczących relacji, zbytnim pobudzeniu, trudnościach z samokontrolą, niezdolnością skupienia uwagi. Świadomość przeżywanych emocji, przemyśleń i reakcji jest podstawą samodzielnego modyfikowania zachowań oraz wzmocnienia odporności emocjonalnej. Niestety, wielu młodych ludzi nie ma dostępu do swoich uczuć i emocji, nie potrafi nazwać ich, utożsamić się z nimi.

Wychodząc naprzeciw trudnościom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy (siedziba w Fordonie), zaprasza na trening: Uważność w szkole – moje ciało, moje emocje.

Zajęcia skierowane są do dzieci, które mają kłopot z wyrażaniem siebie, swoich uczuć, są nieśmiałe i wycofane. Adresowane są do uczniów klas I-III SP. Rozpoczną się 9.03.2020 r. o godz. 17.00 spotkaniem organizacyjnym dla rodziców (w siedzibie poradni, przy ul. Gawędy 5, sala 15, I piętro). Spotkania dla dzieci rozpoczniemy 16.03.2020 r. o godz. 17.00. Zajęcia będą prowadzone w grupach 8–10 osobowych, raz w tygodniu (poniedziałki), w okresie 2 miesięcy (8 zajęć).  Ważnym elementem jest zgoda i chęć dziecka do wzięcia udziału w spotkaniach, dlatego prosimy chętnych Rodziców o wcześniejszą rozmowę z dzieckiem na ten temat.

O wynikach kwalifikacji na spotkania zadecyduje rozmowa z dzieckiem lub opinia pedagoga szkolnego (rodzic, który wyśle zgłoszenie wyraża zgodę na konsultację ze szkołą).

Podczas 60 minutowych spotkań będziemy się uczyć, że nasze ciało to pierwsze miejsce, w którym pojawiają się emocje. Jeśli zaufamy odczuciom, które daje nam ciało, nauczymy się je akceptować, bez odpychania ich, unikania czy zaprzeczania im. Wówczas łatwiej będzie poradzić sobie w trudnych sytuacjach. W trakcie treningu będziemy korzystać z krótkich ćwiczeń medytacyjnych, relaksacyjnych, zabaw i bajek.

W czasie zajęć dziecko trenuje uważność, koncentrację, uczy się, że nie wszystkie myśli, które przychodzą do głowy są prawdziwe, można się do nich zdystansować, najpierw obserwując, a dopiero potem decydując, z których warto, a z których nie warto skorzystać.

Uważność to przede wszystkim świadomość swoich emocji, uczuć, myśli i doznań fizycznych przy jednoczesnej ich akceptacji. Pozwala zyskać równowagę, daje narzędzia i metody do radzenia sobie w relacji z samym sobą i z innymi.
Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza

Sylwia Lewandowska
Asteria Lutogniewska- Pangowska

Fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,263,865