Unikatowe kolekcje w sieci – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Unikatowe kolekcje w sieci – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Od 7 do 30 czerwca 2021 r. w Sali wystaw Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu prezentowana jest wystawa ukazująca różnorodne i nierzadko unikatowe zasoby zdigitalizowane i opublikowane w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej w ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na planszach prezentowane są m.in. czasopisma regionalne i emigracyjne, wydawnictwa kartograficzne, druki ulotne czy fotografia artystyczna. Wśród pierwszych nie sposób pominąć gazety Dzień Pomorski… wydawanej w Toruniu w latach 1929-1936 czy sprawozdań najstarszego towarzystwa naukowego na Pomorzu – Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W grupie drugiej warto wymienić Dziennik Obozowy APW, Poradnik Świetlicowy YMCA czy Myśl Polską. Podziwiać można również wydawnictwa kartograficzne, m.in. kolekcję map z XIX w. czy Atlas do dziejów polskich… z 1830 r. autorstwa Joachima Lelewela. Ciekawie prezentują się także dokumenty życia społecznego, jak druki ulotne utrwalające najważniejsze wydarzenia z okresu II Rzeczypospolitej, czy zbiór fotografii z przełomu XIX i XX w. reprezentujący prace zakładów fotograficznych od Paryża, Wiednia poprzez Warszawę, Toruń i Grudziądz po Wilno, Lwów i Petersburg. Obejrzeć można także rękopisy nowożytne, muzykalia oraz kolekcję pocztówek z przełomu XIX i XX w. Wszystkie wymienione obiekty pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Warto również zwrócić uwagę na unikatową kolekcję negatywów toruńskiego fotografika Wacława Górskiego ze zbiorów Archiwum UMK, obejmującą fotografie pomników architektury z różnych zakątków Polski, Czech, Moraw czy Ukrainy, a także dokumentację zabytkowych wnętrz oraz ich wyposażenia. Ekspozycję uzupełnia wystawa książek dotyczących digitalizacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Ten kończący się już trzyletni projekt ma na celu zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania poprzez poszerzenie zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej o 28 tys. unikatowych, nigdy wcześniej nie publikowanych cyfrowo obiektów i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. Dzięki temu do Internetu trafi łącznie 43 tys. nowych dokumentów. Projekt jest współfinansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i został przyjęty w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Łączna kwota dofinansowania to 4 599 042,05 zł, w tym środki z funduszy europejskich – 3 892 169,28 zł.

Zwiedzanie wystawy odbywa się w reżimie sanitarnym.

Fot.: Marcin Żynda

Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

8 czerwca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,050,210