Unikatowe fotografie, dokumenty i starodruki na wystawie w Książnicy Kopernikańskiej

Unikatowe fotografie, dokumenty i starodruki na wystawie w Książnicy Kopernikańskiej

Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dokumenty, fotografie i wspomnienia nauczycieli ze zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, sprawozdania szkolne z XIX-XX w. ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz zasoby Repozytorium UKW trafiły na wystawę planszową przygotowaną przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu “Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”. Ekspozycję można oglądać w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Projekt był realizowany w latach 2018-2021 przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i pozwolił na opublikowanie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej ponad 28 tys. unikatowych obiektów oraz poddanie retrokonwersji 15 tys. rekordów egzemplarzy opisów bibliograficznych bibliotek uniwersyteckich UMK i UKW.

Dzięki projektowi możliwe było cyfrowe udostępnienie m.in. 500 jednostek zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UKW, w tym druków ulotnych z XVIII w., druków urzędowych, mów na sejm, odezw, projektów, dokumentów sądowych, a także 12 litografii z Albumu von Stettin und Umgebung z 1857 r.

Wystawa prezentuje również wybrane obiekty z kolekcji pedagogicznej ze zbiorów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, na którą składają się dokumenty, fotografie oraz wspomnienia nauczycieli z Bydgoszczy i regionu. Ekspozycja obejmuje też sprawozdania działających w regionie w XIX i w pierwszej połowie XX w. towarzystw naukowych i gimnazjów  ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Ogromną wartość dokumentalną, historyczną i emocjonalną mają także materiały z kolekcji Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich. Obejmują one m.in. archiwum Stanisława Kiałki, żołnierza września 1939 r., oficera Armii Krajowej, sybiraka, historyka i dokumentalisty polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie,  a także odpowiedzi na ankietę do – opublikowanego przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Bydgoszczy – Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Na ten ostatni zasób złożyły się życiorysy, opisy oraz kserokopie dokumentów poświadczających działalność w Armii Krajowej i fotografie żołnierzy.

Bardziej współczesnym uzupełnieniem ekspozycji są zdeponowane w Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego publikacje naukowe pracowników tej uczelni, zdigitalizowane w ramach trzech kolekcji: monografie naukowe, czasopisma i wydawnictwa zbiorowe wydane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, następnie Akademię Bydgoską i obecnie UKW.

Cyfrowe opublikowanie tak dużej ilości unikatowych obiektów było możliwe dzięki dofinansowaniu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 dla Działania 2.3 “Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1 “Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, na które złożyły się środki z funduszy europejskich – 3 892 169,28 zł i z budżetu państwa – 706 872,77 zł.

6 lipca 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,948,214