Unijne miliony na bydgoską edukację

Unijne miliony na bydgoską edukację

Miasto Bydgoszcz skutecznie pozyskuje unijne wsparcie na kolejne zadania z zakresu edukacji. W ostatnim czasie pozyskało ponad 12 milionów złotych m.in. na podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, nowe miejsca w przedszkolach, czy zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły.

5,8 mln zł na odpowiednie przygotowanie do zawodu, 6 mln zł na urozmaicenie zajęć w liceach, 500 tys. zł na utworzenie ponad 100 nowych miejsc w przedszkolach oraz 260 tys. zł na  zakup laptopów do szkół w ramach zdalnej szkoły. Miasto realizuje kolejne zadania z zakresu edukacji, korzystając z unijnego wsparcia. Większość unijnych funduszy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Akcja – kwalifikacja 3

Miasto pozyskało blisko 5,8 mln zł na podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, poprzez współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Głównym celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu „Akcja – kwalifikacja  3” wsparciem objętych zostanie 1,7 tys.  uczniów, a także nauczycieli z 23 szkół funkcjonujących w 13 zespołach szkół zawodowych: Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Drzewnych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Spożywczych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych, Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej.

Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje zawodowe, kluczowe i umiejętności uniwersalne, przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach i poprzez podjęcie studiów podyplomowych. We wszystkich zespołach pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.

Edu(R)Ewolucja 2

Kolejne 6 mln złotych z unii przeznaczone zostaną na poprawę efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2,4 tys. uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Unijne pieniądze popłyną do  następujących liceów ogólnokształcących nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XXI.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (z przedmiotów: matematyki, j. angielskiego, nauki programowania i robotyki), zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęciach opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. 14 szkół wyposaży pracownie komputerowe i pracownie przedmiotowe.

Akademia Przedszkolaka III

Trzecia odsłona tego projektu przewiduje utworzenie ponad 100 nowych miejsc przedszkolnych. Ponad 500 tys. złotych wsparcia pozwoli także na doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego przy SP 27 i 57, podniesienie zostaną kompetencji nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych dla 53 dzieci.

Zdalna szkoła

Miasto zrealizowało również projekty grantowe związane z dostosowaniem placówek do nauczania zdalnego. Stu procentowe dofinansowanie z Programu Polski Cyfrowej pozwoliło na zakup blisko setki laptopów do 26 placówek oświatowych – zarówno do szkół podstawowych jak i szkół średnich.

Informacja: www.bydgoszcz.pl
Fot. www.bydgoszcz.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie