Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole − webinarium

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole − webinarium

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza  18.03.2022 r. o godz. 16.30 na webinarium „Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”. Webinarium ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych, wspierających nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, w szczególności w kontekście przyjęcia ucznia ukraińskiego do szkoły, w tym do oddziałów przygotowawczych.

W czasie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Przepisy prawne w zakresie wsparcia edukacji – działalność szkoły.
  2. Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem szkoły i nauczycielami szkół polskich w kontekście rozwiązań organizacyjnych i pracy z uczniami?
  3. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne – jak wspierać środowisko szkolne w nowej rzeczywistości edukacyjnej? (szkoła, uczniowie, rodzice/opiekunowie).

Więcej informacji: strona ORE

Fot. ORE

18 marca 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,684,207