Uczeń z autyzmem i SPE w szkole – warsztaty stacjonarne

Uczeń z autyzmem i SPE w szkole – warsztaty stacjonarne

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku

Nauczycieli, którzy podejmują działania wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza do udziału w warsztatach stacjonarnych pt.“Wspieranie ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i SPE w szkole ogólnodostępnej”. Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną metody i techniki pracy z uczniem dostosowane do jego potencjału.

Spotkanie odbędzie się 26-11-2022 r., godz. 9.00-13.30.

Zapisz się

 

21 listopada 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

5,956,204