Ubierz Przechodzącego przez rzekę – konkurs

Ubierz Przechodzącego przez rzekę – konkurs

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania ogłasza konkurs plastyczny na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Konkurs ma na celu propagowanie problematyki praw człowieka, rozwijanie tolerancji, empatii i otwartości społecznej na drugiego człowieka pod hasłem „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi”, uwrażliwienie na to, że różniąc się od siebie, możemy wspólnie funkcjonować, realizować podobne marzenia.

Przygotowane prace plastyczne powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie okolicznościowej koszulki i jak najbardziej wpisywać się w tematykę praw człowieka, propagować brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną. Zgłoszone do konkursu prace będą pokazane na wystawie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania  Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Do wygrania bony do sklepów Empik i drobne upominki.

Szczegóły w regulaminie konkursu – TUTAJ

Informacja: www.bydgoszcz.pl
Fot. www.bydgoszcz.pl

18 stycznia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,435