Tydzień ulgi dla uczniów i nauczycieli

11 Maj Tydzień ulgi dla uczniów i nauczycieli

Instytut Psychologii UJ zachęca: podarujmy uczniom i uczennicom tydzień ulgi! Zapraszamy szkoły z całej Polski.

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. psychologia.uj.edu.pl

 

11 maja 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,762