Trzeci etap znoszenia ograniczeń a funkcjonowanie szkół

Trzeci etap znoszenia ograniczeń a funkcjonowanie szkół

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem premiera, ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej ogłoszono trzeci etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. Podczas konferencji Dariusz Piontkowski wypowiedział się na temat funkcjonowania szkół. Ogłosił, że od 18 maja będzie możliwe prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych oraz zajęć specjalistycznych, w tym także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Tego samego dnia otwarte zostaną również placówki prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą, takie jak schroniska młodzieżowe i świetlice środowiskowe.

Od 25 maja MEN umożliwia prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, przy czym to od decyzji rodzica/opiekuna zależeć będzie to, czy dziecko weźmie udział w zajęciach. Rodzicom, którzy nie zdecydują się skorzystać z proponowanej formy opieki, będą nadal otrzymywali zasiłek opiekuńczy. Od 25 maja w szkołach będą mogły odbywać się konsultacje stacjonarne – indywidualne lub w niewielkich grupach – dla ósmoklasistów i maturzystów.

Od 1 czerwca w konsultacjach stacjonarnych ze wszystkich przedmiotów będą mogli uczestniczyć uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oczywiście, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie