Toruńskie Kolekcje. Zbiory Agaty i Marka Rissmannów – nowy cykl wystawienniczy w Ratuszu Staromiejskim

Plakat wystawy przedstawia kolaż różnych prac artystycznych oraz informacje o wystawie oraz logotypy organizatorów

Toruńskie Kolekcje. Zbiory Agaty i Marka Rissmannów – nowy cykl wystawienniczy w Ratuszu Staromiejskim

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczyna nowy cykl wystaw pod wspólnym tytułem – Toruńskie kolekcje. Jego celem jest zaprezentowanie zbiorów oraz sylwetek osób, których pasją jest gromadzenie dzieł sztuki, jak i przedmiotów związanych z szeroko rozumianą historią – bibliofilów, bronioznawców, filatelistów. Pierwsza ekspozycja poświęcona jest Agacie i Markowi Rissmannom, którzy przez ostatnie lata gromadzili obrazy i grafiki.

Duży wpływ na jakość i tematykę zbieranych dzieł miał ojciec Agaty – Tadeusz Marciniak (1933–2008), który w jakimś sensie zapoczątkował ten zbiór. Jego twórczość zajmuje poczesne miejsce w omawianej kolekcji. Był on pedagogiem z wykształcenia i poświęcił się pracy w obszarze teorii wychowania estetycznego; był również popularnym krytykiem sztuki. Zajmował się filozofią sztuki, będąc zarazem czynnym artystą malarzem. Pasję kolekcjonerską ojca kontynuowała córka – Agata. To za jej sprawą w zbiorze pojawiły się prace artystów, którzy budowali Wydział Sztuk Pięknych UMK. Obecnie z inicjatywy męża Agaty – Marka Rissmanna – kolekcja jest nieustannie rozbudowywana w wytyczonym przez niego obszarze. Koncertuje się on w głównej mierze na dziełach twórców związanych z toruńskim środowiskiem artystycznym. Artyści ci tworzyli w wielu nurtach. Pośród ich dzieł wyróżnić można prace bardzo tradycyjne, tworzone w nurcie akademickiego realizmu, jak i również różnego rodzaju poszukiwania artystyczne, próbujące połączyć klasycyzm z awangardą. Ogromną zaletą tego zbioru jest ukazanie ciągłości zmian zachodzących w sztuce polskiej XX w. oraz tego, jak były one obserwowane przez artystów w mniejszych ośrodkach.

Aktualnie kolekcja liczy prawie 100 obiektów. W katalogu oraz na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki i obrazy 28 artystów, wśród których znajdą się prace m.in.: Jerzego Hoppena, Stanisława Borysowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Romualda Drzewieckiego, Teresy Jakubowskiej, braci Kotlarczyków – Zygmunta i Józefa, Barbary Narębskiej-Dębskiej, Marii Pokorskiej, Bogdana Przybylińskiego, Marii Wąsowskiej, Bożeny Majewskiej czy Krystyny Szalewskiej. Prace z kolekcji datowane są od lat 20. XX w. po pierwsze dziesięciolecie XXI w. Dzieła w niej zebrane promują wysoką formę kultury plastycznej, a nade wszystko pokazują walkę o autonomię i czystość malarskich środków i celów.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy.

Toruńskie kolekcje. Zbiory Agaty i Marka Rissmannów

Wernisaż: 31.03.2023, godz. 17.00

Czas trwania wystawy: 1.04.2023 – 11.06.2023

Miejsce: Ratusz Staromiejski w Toruniu, Mała Galeria

Kurator: Szymon Jan Stenka

Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk

22 marca 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,263,592