Toruński Urząd dla Młodzieży projekt edukacyjny KPCEN Toruń & Urzędu Miasta Torunia

02 Paź Toruński Urząd dla Młodzieży projekt edukacyjny KPCEN Toruń & Urzędu Miasta Torunia

 

Toruński Urząd dla Młodzieży – VI edycja

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia do udziału w VI edycji projektu edukacyjnego realizowanym przez KPCEN w Toruniu z Urzędem Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji i Rejestracji, Środowiska i Zieleni, Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć itp.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to trzy tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć 3–4 osoby.

Zadaniem szkoły jest wysłanie zgłoszenia udziału w projekcie do 25 października 2019 r. do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu: Toruński Urząd dla Młodzieży

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 30 marca 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, tel. 881 93 33 55.

Zofia Spalińska

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl


Liczba odwiedzin:

4,498,070