Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Od 17 maja uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży został dostosowany do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Ministerstwo Edukacji i Nauki TUTAJ

18 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,045