Temat Rzeka – druga edycja konkursu fotograficznego

Temat Rzeka – druga edycja konkursu fotograficznego

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego “Temat Rzeka”. Konkurs dotyczy przyrody rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg mapy stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu). Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2020 r.

Cele konkursu:

  • udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
  • udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
  • promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
  • prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

W tym roku prace konkursowe będą przyjmowane w dwóch kategoriach:
– dzieci i młodzież (do 18 lat),
– dorośli.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres stopE40@otop.org.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia.

Regulamin konkursu waz z załącznikami do pobrania tutaj oraz w wersji edytowalnej

Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki.

Fot. Wojciech Smółkowski, laureat 1. edycji konkursu Temat Rzeka OTOP

Źródło: OTOP

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646072