Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Pod bezpłatnym numerem telefonu  800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Ze względu na epidemię wszystkie porady są obecnie udzielane wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

Pracownicy Niebieskiej Linii podejmują również interwencje w sprawach zgłaszanych przez osoby doświadczające przemocy. Te z nich, które pozostają w trudnej sytuacji finansowej lub emocjonalnej, mogą liczyć na zastępstwo procesowe w sprawach karnych oraz wsparcie mediatora w przypadku konfliktów rodzinnych.

Merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i  Przeciwdziałania Przemocy, które jest komórką organizacyjną Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Funkcjonowanie linii jest finansowane z budżetu województwa oraz środków 129 samorządów gminnych, współpracujących przy realizacji tego projektu.

Z przedstawicielami biura, którzy także udzielają wsparcia poszkodowanym można się kontaktować pod numerem telefonu 56 659 13 99. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy biura:

  • poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
  • wtorki – 8-16.30
  • piątki – 8-13.30

 

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. W czasie pandemii ograniczają się one do porad telefonicznych. Raz w miesiącu można skontaktować się  ze specjalistami dyżurującymi w: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy oraz Chełmnie.

Poniżej zestawienie terminów dyżurów w lutym oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

  • Bydgoszcz – 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 23 lutego, w godzinach 12-17)
  • Włocławek – 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 24 lutego, w godzinach 9-14)
  • Grudziądz – 56 621 58 16/500 173 322 (dyżur 17 lutego, w godzinach 9-14)
  • Inowrocław – 56 652 18 12/606 924 845 (dyżur 2 lutego, w godzinach 10-15)
  • Brodnica – 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 10 lutego, w godzinach 9-14)
  • Chełmno – 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 3 lutego, w godzinach 9-14)

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,573