Teatroteka Szkolna – pedagogika teatru w szkole

Maski teatralne

Teatroteka Szkolna – pedagogika teatru w szkole

Teatroteka Szkolna – Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? 26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00
Oferta skierowana głównie do nauczycieli, wychowawców. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie:

I część spotkania (10.00-11.30):
Warsztaty, prowadzone przez pedagogów teatru pracujących w WOAK-u – integracja, wymiana doświadczeń.

II część spotkania (12.00-15.00):
Spotkanie prowadzone przez pedagogów teatru z Instytutu Teatralnego.
Składać się będzie z dwóch elementów:
1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna.
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne
w praktyce szkolnej?

Teatroteka Szkolna upowszechnia idee pedagogiki teatru. Łączy wieloletnie doświadczenie Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego z wiedzą ekspertów z dziedziny pedagogiki teatru.

Więcej informacji na stronie: teatrotekaszkolna.pl

Udział w spotkaniu i warsztatach bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat) oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr. Więcej informacji w filmie dostępnym na stronie internetowej.

Warsztaty: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Program spotkania:

1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min)

2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2h 30 min)

www.teatrotekaszkolna.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego utworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracujemy z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i  odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia  do informacji.

W wyniku pracy i doświadczeń szkoleniowych powstał portal Teatroteka Szkolna, z którego można skorzystać bez względu na odległość od teatru rozumianego jako instytucja kultury. Na portalu zobaczymy, w jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się np. do Trenów Jana Kochanowskiego, do wielu tekstów, które są trudne w odbiorze dla dzieci i młodzieży. Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywających ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Cześć materiałów można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajdziemy także sekcję Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i młodzieżą. Docelowo wszystkie będą sfilmowane i umieszczone na portalu jako przykład i inspiracja do własnych działań. Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada utworzenie sieci autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury.

Coraz bardziej popularne są lekcje filmowe i muzyczne na bliźniaczych portalach, poświęconych innym dziedzinom sztuki. Brakowało dotąd miejsca w sieci, w którym uczniowie i nauczyciele mogliby dotknąć teatru – zapraszamy na www.teatrotekaszkolna.pl.


 

 

 

KIEDY – 26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 21 stycznia 2019 r.
MIEJSCE – WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA –
Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646309