Teatr Impresaryjny zaprasza na „Scenę bez barier”

14 Maj Teatr Impresaryjny zaprasza na „Scenę bez barier”

Teatr Impresaryjny we Włocławku

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza do udziału w projekcie pn. „Scena bez barier”. Projekt adresowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

W ramach projektu odbędą się:

  • warsztaty: teatralne, muzykoterapii, wizażu i plastyczne
  • spotkania z logopedą i psychologiem.

 

Szczegóły zainteresowane osoby znajdą  na stronie Teatru www.teatrwloclawek.pl, w zakładce „Scena bez barier”

REKRUTACJA prowadzona jest w dniach 12-18.05.2021r.

Projekt realizowany jest w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49 900,00 zł.

 

Źródło: facebook.com/teatrimpresaryjny

14 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,402