Szkoły, którym przyznano dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.

Aktywna tablica - program

Szkoły, którym przyznano dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyZestawienie szkół, które otrzymały w roku 2022 wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zestawienie szkół, które otrzymały dofinansowanie wraz z nazwą organu prowadzącego i wysokością wsparcia TUTAJ

 

8 lipca 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,144,487