Szkolny Klub Sportowy – nabór w 2018 roku

Szkolny Klub Sportowy – nabór w 2018 roku

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy zaprasza do udziału w ogłoszonym Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia, tj. 18 grudnia 2017 r.

Informacje odnośnie naboru na rok 2018:

  • Grupy, które powstały i rozliczyły się z KPSZS w roku 2017, przechodzą do kolejnej edycji automatycznie – wymagane jest potwierdzenie kontynuacji w formie telefonicznej lub mailowej do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).
  • Nowe grupy są zobowiązane poinformować KPSZS mailowo oraz przesłać listownie załączoną poniżej deklarację przystąpienia do programu do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).
  • Priorytetem rekrutacji jest stworzenie grup w gminach, które w pierwszej edycji programu nie wzięły udziału w projekcie.
  • W roku 2018 nauczyciele będą rozliczani na podstawie jednej umowy zlecenie na cały okres trwania projektu oraz elektronicznie załączonego raportu z dziennika on-line z podpisem własnym oraz dyrektora placówki. W związku z zastosowaniem umowy na cały okres trwania programu nauczyciel będzie zobowiązany do zamieszczenia podpisanego raportu z dziennika on-line do 5 dnia kolejnego miesiąca (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Nie zastosowanie się do ww. wymogu powoduje prawny brak możliwości rozliczenia zadania za dany miesiąc.

Materiały do pobrania ze strony KPSZS

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666357