Szkolenie doradców metodycznych

Robienie notatek na szkoleniu

Szkolenie doradców metodycznych

14 grudnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się szkolenie doradców metodycznych. Spotkanie otworzył Robert Preus – dyrektor placówki, który omówił przepisy regulujące ich pracę oraz zadania i sposób realizacji. Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant, poprowadziła ćwiczenia integrujące. Wspólnie zbudowano model pracy doradcy metodycznego i określono jego najważniejsze cechy. Z kolei Grażyna Szczepańczyk omówiła i zaproponowała sposoby dokumentowania pracy nauczyciela doradcy metodycznego. Artur Spryszyński – Inspektor Ochrony Danych przeprowadził z nowymi pracownikami szkolenie w zakresie RODO.

Wszyscy życzyli doradcom metodycznym wielu ciekawych pomysłów w nowej pracy i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

Oprac. R. Preus

Fot. Pixabay

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,151,225