Szkoła przyjazna wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”

Szkoła przyjazna wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”

PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku zachęca dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych, do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”. Program zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych.

Program otrzymał patronat Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Karta zgłoszenia i regulamin dostępne TUTAJ

Fot. gdansk.wody.gov.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,845,009