Szkoła Podstawowa w Wieńcu z grantem Fundacji “ANWIL dla Włocławka”

Szkoła Podstawowa w Wieńcu z grantem Fundacji “ANWIL dla Włocławka”

Brześć Kujawski logo

Szkoła Podstawowa w Wieńcu wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł. W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Realizacja projektu “Zdrowie w mojej głowie” wpisuje się w podejmowane przez szkołę działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie epidemii, przybierając jednocześnie bardziej zorganizowaną, długofalową i zaplanowaną formę.

Celem projektu “Zdrowie w mojej głowie” jest budowanie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a w szczególności złagodzenie objawów stresu oddziałującego na dzieci i młodzież w czasie epidemii, poznanie technik skutecznej relaksacji, edukacja rodziców w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży oraz traktowanie obszaru zdrowia psychicznego jako ważnej składowej zdrowia i zdrowego stylu życia.

Źródło: brzesckujawski.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662762