Światowy Dzień Książki na oddziałach szpitalnych w Bydgoszczy

Podczas spotkania informującego o zasobach Biblioteki Regionalnej, fot. Ilona Jeziorkowska

Światowy Dzień Książki na oddziałach szpitalnych w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy logoWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy logo

Każde święto książki jest wspaniałą okazją do licznych spotkań popularyzujących słowo pisane. Przesłanie i idea tej uroczystości w bieżącym roku ma znaczenie szczególne ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią, które utrudniają dostęp do szeroko pojętej kultury. Z tej okazji 22 kwietnia odbyły się spotkania tematyczne on-line, podczas których zaproszeni goście dzielili się z naszymi uczniami pasją do literatury,  zachęcając w ten sposób do częstszego obcowania z książką.

Anna Kraszkiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i Justyna Jurasz z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu w interesujący sposób zaprezentowały historię i budowę książki. Natomiast  Joanna Matyasik i Karolina Stanek z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy odkryły przed nami różne tajemnice Biblioteki Bernardynów i oprowadziły po zasobach biblioteki regionalnej. Poinstruowały również, jak korzystać z zasobów biblioteki cyfrowej.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie przebywający na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego i Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, a także rodzice naszych podopiecznych, nauczyciele i personel medyczny. Taka forma realizacji zajęć zyskała uznanie wśród jej uczestników. Jeszcze długo po zakończeniu spotkania wybrzmiewały dyskusje o zasłyszanych anegdotach. Zainteresowanie taką formą spotkania przerosło nasze oczekiwania. Organizując to przedsięwzięcie, nie spodziewaliśmy się tak dużej aprobaty i uwagi, zarówno ze strony uczniów jak ich opiekunów. Tym samym daje nam to impuls do zorganizowana w przyszłym roku podobnych spotkań o dużo szerszym zasięgu propagujących idee czytania i zachęcających do korzystania zasobów bibliotek.

Oprac. Ilona Jeziorkowska

Zdjęcie gł.: Podczas spotkania informującego o zasobach Biblioteki Regionalnej, fot. Ilona Jeziorkowska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

28 kwietnia

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,277