Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2021/2022, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

30 kwietnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,026