Stypendium im. Hesia Gumprichta

Stypendium im. Hesia Gumprichta

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę logo

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła nabór wniosków o stypendium im. Hesia Gumprichta,  przyznawanego od 2016 r. uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież (do 18 r.ż.). Fundusz założycielski stypendium przekazała fundacji Hanna Gumpricht, by uczcić pamięć swojego brata, który zginął jako 11-letni chłopiec wywieziony przez Niemców z łódzkiego getta. Stypendium przyznawane jest raz w roku zgodnie z regulaminem. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2022 r.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto. Stypendium można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym kandydata – m.in. zakup pomocy naukowych, w tym sprzętu naukowego, książek, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, zajęciach edukacyjnych czy konferencjach.

W tym roku laureatami Stypendium im. Hesia Gumprichta zostało rodzeństwo: Weronika (9 lat), Dominika (12 lat) i Michał Racis (13 lat).  Cała trójka jest uzdolnionymi szachistami, osiągającymi duże sukcesy w tej dziedzinie. Stypendium zostanie przeznaczone na doskonalenie umiejętności szachowych i udział w turniejach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

? Regulamin przyznania stypendium oraz wzór wniosku znajdziecie na  stronie: Regulamin przyznawania stypendium

Źródło i fot: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

17 listopada 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,202