Stypendia pomostowe wspierają niezamożnych studentów

Stypendia pomostowe wspierają niezamożnych studentów

Ponad tysiąc studentów pochodzących z małych miejscowości i wsi otrzymuje w tym roku akademickim wsparcie finansowe z Programu Stypendiów Pomostowych, ponad sześćset z tych osób jest na pierwszym roku. W ciągu 19 lat działania programu stypendia otrzymało 17 tysięcy studiujących młodych ludzi – informuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dotychczas przyznano ponad 25 tysięcy różnych stypendiów pomostowych, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów.

Stypendia pomostowe otrzymują maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Jeśli po pierwszym roku stypendyści osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

“Stypendia pomostowe to ogromne wsparcie dla młodych i ambitnych osób, które chcą rozwijać się i kontynuowaćedukację na uczelniach wyższych w Polsce. Jest to wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne, społeczne i szkoleniowe” – mówi Martyna Kieliszek, stypendystka, studentka Politechniki Warszawskiej. Wylicza, że dzięki programom stypendialnym stała się osobą niezależną, pogłębiła znajomość języka angielskiego, studiowała za granicą i poszerzyła swoje horyzonty. Szkolenia i warsztaty dla stypendystów pomostowych wprowadziły ją na rynek pracy.

“Nasi partnerzy to grono instytucji społecznie odpowiedzialnych, którym bliska jest idea wspierania rozwoju młodych, zdolnych ludzi. W skład koalicji partnerów wchodzą również niewielkie, lokalne organizacje pozarządowe, które biorą udział w finansowaniu stypendiów młodzieży z ich regionów” – dodaje dr Zofia Sapijaszka, prezes realizującej program Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Więcej informacji, w tym terminy naborów znajdują się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Fot. materiały prasowe

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,097