Studio Vector partnerem PUZ

23 marzec Studio Vector partnerem PUZ

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Kierownik Zakładu Zarządzania dr Maja Kołtońska z ramienia PUZ we Włocławku podpisała umowę o współpracy z firmą STUDIO VECTOR w zakresie testowania wirtualnego symulatora edukacyjnego.

To ważne wydarzenie otwiera wiele nowych i interesujących możliwości. Symulator będzie stanowić unikalną na skalę międzynarodową rozwiązanie dydaktyczne, wykorzystujące algorytmy maszynowego uczenia się, ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami różnego typu.

Umowa o współpracy dotyczy etapu prac przemysłowych i rozwojowych projektowanego rozwiązania. Każda współpracy z nowym partnerem przynosi wiele korzyści, powoduje transfer wiedzy oraz doświadczenia, która trafia do studentów.

 

Źródło: puz.wloclawek.pl

23 marca 2021

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,809