“Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”

“Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, w czasie której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji projektu „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”. Był on prowadzony przez zespół pracowników i współpracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2018–2019 i stanowił rozszerzenie realizowanego wcześniej (2017 rok) projektu „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji fotograficznej Kurta Grimma”. Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach projektu „Badanie polskich strat wojennych”.

W czasie konferencji będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z wynikami prowadzonych przez trzy lata kwerend bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz efektem żmudnej analizy pozyskanych materiałów źródłowych. Przedstawiona zostanie także nowa, znacznie poszerzona w odniesieniu do rejestru prowadzonego przez MKiDN w Warszawie, lista strat wojennych Muzeum.

Miejsce konferencji: Ratusz Staromiejski
Termin: 11 lipca 2019, godz. 11.00
Prowadzenie: dr hab. Piotr Birecki

Program konferencji:
11.00 – przywitanie gości przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr. Marka Rubnikowicza
11. 10–11.25 – krótkie przedstawienie zakresu prac związanych z realizacją projektu „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej” – wicedyrektor ds. merytorycznych Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska
11.25–11.55 – referat „Zbiory toruńskiego Muzeum do 1939 roku”, mgr Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
11.55–12.25 – referat „Muzeum Miejskie w Toruniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945)”, dr hab. Sylwia Grochowina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
12.25–12.45 – przerwa kawowa
12.45–13.05 – referat „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu”, dr hab. Piotr Birecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
13.05–13.25 – referat „Kurt Grimm (1890-1863). Dokumentalista czasu okupacji Torunia”, dr Iwona Markowska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
13.25–13.45 – prezentacja „Lista strat wojennych Muzeum Okręgowego w Toruniu”, mgr Jolanta Juźków, dr Michał Kurkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
13.45–14.00 – Dyskusja

Iwona Markowska

 

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,854,255