Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory 2018

Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory 2018

Ruszyły Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory! Do udziału w nich zaproszeni są Młodzi Naukowcy w wieku 13-20 lat. Program stażowy skierowany jest zarówno do uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory, jak i wszystkich innych pasjonatów nauki. Można się zgłaszać do 30 kwietnia 2018.

Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Młody Naukowiec odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad merytorycznym przebiegiem stażu.

Aby wziąć udział w stażach, należy wypełnić arkusz zgłoszeniowy i opisać w nim swoje zainteresowania naukowe, oczekiwania wobec stażu,  a także wskazać uczelnię, instytucję lub firmę, w której miałby się odbyć staż. Koszty pobytu na stażu (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazd) ponosi stażysta, ale Program E(x)plory stara się o pozyskanie środków na ten cel i poinformuje o możliwościach refundacji kosztów stażu do dnia 15 czerwca br.

Więcej informacji znajduje się w następujących dokumentach:

– Regulamin Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018

– Arkusz zgłoszenia uczestnictwa w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018

Zgłoszenia należy wysyłać na adres staze@explory.pl do 30 kwietnia 2018 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662793