Statuetka i list gratulacyjny od Kuratora

26 lt. Statuetka i list gratulacyjny od Kuratora

Zespół Szkół Elektrycznych Włłocławek

Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ufundował statuetkę oraz przekazał list gratulacyjny za wysokie miejsce, które zajęło Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w tegorocznym rankingu Perspektywy 2021. Zostały one przekazane dyrekcji szkoły przez Marię Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.

 

W XXIII edycji ogólnopolskiego Rankingu Szkół PERSPEKTYWY 2021 Włocławski Elektryk uzyskał miano Złotej Szkoły!

W kategorii Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych zajęło:

  • 1 miejsce we Włocławku;
  • 6 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim
  • 75 miejsce w Polsce

 

W podrankingu maturalnym Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku jest niezmiennie w czołówce najlepszych szkół, w tym roku zajęło 31 miejsce w Polsce oraz 2 w województwie kujawsko-pomorskim.

 

List gratulacyjny

 

Źródło: zsel.edu.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,839,577