Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

Aktywna tablica - program

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 15 czerwca 2019 r. – szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania – zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 30 czerwca 2019 r. – organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania – zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

 

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,322