Sprawozdanie z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.poz.267), organy prowadzące, którym udzielono w 2022 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2023 roku (liczy się data wpływu).

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o wymagane podpisy i pieczęcie na adres:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu”

lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

Więcej informacji TUTAJ

 

18 stycznia 2023 r.

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,050,147