Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2019 r.

Aktywna tablica - program

Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Kuratorium przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań:

  • do dnia 15 czerwca 2020 r. – szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania – zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia;
  • do dnia 30 czerwca 2020 r. – organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania – zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

Przekazanie przez organ prowadzący sprawozdania wraz z załącznikami następuje:

  • w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz oraz
  • w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl – w temacie wiadomości: “Sprawozdanie Aktywna tablica 2019 r.”

W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z st. wizytatorem A. Wnorowskim pod numerem tel. 52 34 97 609 lub 502 69 15 36

Wzory sprawozdań znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646335